Sortlista Svenska

Officiella svenska namn och en del som jag döpt själv i väntan på bättre vetande.

sortlista-svenska22

Runskrift från 1000-talet berättande om Sigurd Fafnesbane vid Sigrids Bro.