Corydalis nobilis

SIBIRISK NUNNEÖRT

Corydalis-nobilis

Det påstås att den en gång fördes till Sverige av Linné och att det är därför som den finns förvildad i Uppsalatrakten. Den har även fått fotfäste i Västerås, enligt en f.d. granne. Jag tror att den sprider sig varthän den än hamnar om betingelserna är de rätta. Här är det inte tillräckligt fuktigt för den att ta över omgivningen och grannarna tackar för det. Myrorna dras till växten och hjälper till att sprida den till ett litet skogsparti i närheten. Detta är en mycket trevlig bekantskap som utan större åthävor berikar den tidiga maj-månaden med ett frodigt bladverk och täta klasar med blommor. Dessa är gulvita med en liten svart eller roströd fläck.

Corydalis-nobilis2

Corydalis-nobilis3

Corydalis-nobilis4