Lathyrus vernus

VÅRÄRT

Lokalt även Gökeböxer och Gökemat.

Vårärt är en lite buskig perenn ca 30 cm hög, med ärtliknande blad och vackra, mörkt rödvioletta blommor som liknar släktingarna Vicker och Gökärt. Den trivs i en delvis skuggad, någorlunda väldränerad vårlist, där den passar bra ihop med andra vårblommande växter. Är i full blom någon vecka in i maj här i zon 2 och uppskattas av bin och humlor.

Vårärten tillgodoser sitt behov av kväve på egen hand (eller rot) och vad jag minns så har det inte tillförts någon extra näring förutom vid själva planteringen under de 15 år som jag i skrivande stund har fått njuta av den.

Den saknar klängen som en del andra ärtväxter använder sig av, utan bildar istället en tät tuva som sprider sig långsamt.

Finns i stora delar av Europa, från Frankrike österut till Kaukasus, Turkiet och Sibirien. Växer i skogar och bland buskar, mestadels på kalksten. Blommorna övergår i blekt blått mot slutet varefter en massa ärtskidor bildas.

Bakom Planket satte jag namnsorten ’Rosenelfe’ som försiktigt förskönar skugglandet där.