Pineta Sacchetti parco

2011 besökte vi Rom och bodde då i stadsdelen Primavalle i västra delarna av staden. Området var tidigare ganska nedslitet men man hade vid millennieskiftet fått en tunnelbanestation som omvandlade stadsdelen till mer av en sovstad med boende som kunde pendla in till stan och bo relativt billigt.

Vi bodde på ett fint litet hotell och strax mittemot på andra sidan genomfartsleden Via Cornelia upptäckte jag en vacker Pinjelund med träd i glesa rader.

Ett hundratal kala stammar som sträckte sig uppåt mot ljuset, en del upp till 30 meter höga. Väder och vind har hjälp till att forma träd och grenar till skulpturala grafiska konstverk.

Pineta (=Tallskog) Saccetti är en del av ett stort skyddat naturområde, stadsparken Parco del Pineto som är en 240 ha stor dal också kallad Helvetets Dal, “Valle dell’Inferno” då man bakåt i historien bröt och brände kalksten i stora ugnar vid byggandet av Peterskyrkan. Dalen sträckte sig en gång fram till Vatikanens murar.

Pinjelunden ligger på övre kanten av dalen och jag behövde bara stå och vänta så dök objekt upp. Hela tiden den enorma kupolen på Peterskyrkan i bakgrunden.