Trifolium incarnatum

BLODKLÖVER

Även Inkarnatklöver, kallas Italian Clover på engelska.

En mycket vacker klöverart som fixerar kväve, luckrar jorden och ger en förhållandevis hög skörd av foder.

Detta är en snabbväxande ettårig ört men om man sår den under högsommaren kan den övervintra och ge en tidig blomning året därpå.

Den trivs bra här upp i norr trots sitt ursprung från medelhavsregionen. Går bra på magra, inte så bördiga jordar men har svårare att tränga igenom styva lerjordar med sina pålrötter.

Året 2020 planterade jag ett 20-tal Sparrisplantor i en stor låda och sådde Blodklöver och Ringblommor mellan plantorna som skydd och gröngödsling vilket gav ett bra resultat märkte jag på sparrisen året efter. Ett extra bonus är att Blodklövern är en utmärkt dragväxt för pollinerare och som sagt har den en lysande vacker blomma.