VÄLKOMMEN IN I TRÄDGÅRDEN

Detta är en betraktelse och en hyllning till allt och alla som finner det lämpligt att gro och växa här i Blackstorp, en liten del av Sjuntorp. Trädgården förändras bit för bit genom åren, en del försvinner och annat kommer till, ungefär som livet i övrigt.

English-speaking visitors are advised to use Google translate if you have a certain sense of humor and imagination! Look at the bottom of the site!

N.B. Photo © viridis.nu. Images may not be copied, altered or reproduced without express written consent.

OBS. Foto © viridis.nu. Bilder får inte kopieras, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande.

 

SORTLISTA LATIN
SORTLISTA SVENSKA
ÅRSTIDER