Stachys officinalis

HUMLESUGA

Även Läkebetonika

stachys-officinalis-1307295

Ansågs i det forntida Egypten, i det antika Rom och Grekland som ett universalmedel mot de flesta åkommor, både fysiska och psykiska.

stachys-officinalis-1607283

-”Sälj dina kläder och köp Läkebetonika”, är ett gammalt italienskt uttryck inom folktron men här upp i norr fick den aldrig något större genomslag och kom mer eller mindre ur bruk under 1700-talet kanske därför att Linné inte trodde så mycket på dess verkan.

stachys-officinalis-1508231

Den växer mycket sällsynt på några enstaka lokaler i Skåne, Västergötland och i Stockholmstrakten hitförda av munkar från kontinenten.

stachys-officinalis-1308177

Vi använder bladen och blommorna som te i förkylningstider.

stor-jordhumla-bombus-terrestris-090806

När juli går mot slutet brukar fjärilar komma i mängder och suga nektar ur de djupa kalkarna tillsammans med humlor av olika slag.

stachys-officinalis-050807

inachis-io-070809

Här i Blackstorp verkar den trivas på lite olika ställen där dräneringen är god, den självsår sig till gräskanter mot berg eller stenar.

stachys-officinalis-1307294