Magnolia ‘Susan’

MAGNOLIA 'Susan'

 

Magnolia-Susan-120523(2)

I mitten av 1950-talet korsades en grupp Magnolia-hybrider fram, varav några skulle komma att bli mycket populära bland trädgårdsvänner runtom i världen. Det var herrarna Francis DeVos och William Kosar som låg bakom “flickorna” -Little Girl Hybrids- eller bara -The Girls- genom att korsa M. lilliflora och M. stellata och dess namnsorter. Syftet var att få fram buskar som blommade i tidig ålder men senare än föräldrarna på våren. På The U.S. National Arboretum  arbetade ‘Ann’ ‘Betty’ ‘Judy’ ‘Randy’ ‘Ricky’ ‘Susan’ ‘Jane’ och ‘Pinkie’ och dessa åtta damer fick ge namn åt buskarna. Hybriderna svarade upp mot de ställda kraven, där ‘Ann’ blommar ca 2 veckor senare och ‘Pinkie’ hela fyra veckor efter föräldrarna. De övriga hamnar någonstans mittemellan. The Girls släpptes på marknaden 1968.

Magnolia-Susan-070427-a

Magnolia-Susan-120512(2)

I mitten/slutet av april sväller knopparna samtidigt som vi brukar ha en del barfrost här. Blommorna kan bli delvis bruna av frostskadorna.

Magnolia-Susan-150519

Magnolia-Susan-090512-(6)

Vår ‘Susan’ som är en korsning mellan M. lilliflora ‘Nigra’ och M. stellata ‘Rosea’ planterades 2000 och börjar blomma någon vecka in i maj med sina stora, lite hängande blomblad.

Busken eller det lilla trädet växer långsamt ut, mest på bredden och efter femton år är hon drygt två meter hög och någon meter bredare.

Magnolia-Susan-120525(2)

Magnolia-Susan-150521(10)

Morgondimman börjar lätta…

Magnolia-Susan-140813(4)

Det händer att den blommar om under sensommaren men många gånger orkar inte knoppen öppna sig, kanske pga vädret. Bilden tagen i mitten av augusti.