Aruncus dioicus

PLYMSPIREA

aruncus-dioicus2

Denna vackra skogsperenn utvecklar under juni stora buskliknande bestånd med höga plymer av gräddvita blommor. Jag satte ett 20-tal plantor längs ena sidan av uppfarten och under senare delen av försommaren bildar den en fantastisk häck av ormbunkslika blad och sirliga blomkaskader.

aruncus-dioicus141020(1)

Växten är enkönad, alltså några är hon och andra är han… dioicus = två hus.

aruncus-dioicus141020(2)

Aruncus-dioicus-120117(4)

En bild från någon vinter där frosten får den att blomma igen…