Årstider

Tidig vår

Vår

Försommar

Sommar

Tidig höst

Höst

Vinter

Trädgården är belägen i gränstrakterna runt zon II och III. Årstiderna är ungefärliga men stämmer för det mesta även om klimatförändringen påverkar. En indelning för Blackstorp med reservation för klimatkollaps:

Tidig vår: 20/2 – 20/3, Vår: 20/3 – 10/5, Försommar: 10/5 – 20/6, Sommar: 20/6 – 20/9, Tidig höst: (Sensommar) 20/9 – 20/10, Höst: 20/10 – 20/11, Vinter: 20/11 – 20/2.