Fritillaria meleagris

KUNGSÄNGSLILJA

Fritillaria-meleagris-120502(2)

Det är fascinerande att följa Kungsängsliljans utveckling från knoppstadiet då den ligger platt mot marken till att den sakta rätar sin krökta rygg och slår ut i milda färgvalörer där epitetet syftar till att färgteckningen liknar pärlhönans fjäderskrud. Detta är en favorit som jag då och då sätter lite här och var.

Fritillaria-meleagris-080429

Den går att sätta ensam eller i en liten grupp och efter några år så har den visat om läget var till belåtenhet genom att mindre ruggar bildats.

Fritillaria-meleagris-130515(2)

Generellt gäller att dräneringen måste fungera så att lökarna inte ruttnar i den ibland rikliga nederbörden här i väst. Den har fröförökat sig ut i gruset på uppfarten och blommar riktigt bra där trots att det inte finns någon direkt jord att tala om. Den blir inte lika hög som på andra ställen där jag blandat god jord och grus. Ganska fuktigt vill den ha för att trivas, men det gäller att dränera med sand och grus.

Fritillaria-meleagris-040429-(1)

Den förekommer sparsamt vildväxande på enstaka lokaler i Sverige förutom på Sandemars naturreservat i Haninge kommun och förstås på Kungsängen i utkanten av Uppsala där de sanka ängarna vid Fyrisån bjuder på optimala betingelser för oräkneliga Kungsängsliljor. Förmodligen var det Olof Rudbeck d.ä. som på 1600-talet inskaffade den till Uppsalas botaniska trädgård varifrån den spreds runtom i Uppland.

Fritillaria-meleagris-070617-c

Till slut står den där rakt upp som utropstecken med fräcka fröhus.

Fritillaria-meleagris-140615

Efter midsommar spricker fröhusen upp och är platsen gynnsam så växer snart en hel koloni fram.