Lökar & Knölar

Här under hittar du växter med lök, knöl eller rhizom. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en växt skall tituleras perenn eller inte och  faktaböckerna är inte alltid entydiga när det gäller den saken.