LUNDEN

Året 2021, mitt under brinnande pandemi tog jag de första spadtagen och började plantera några Rhododendron i närheten av Eken som bildar en slags central punkt i lunden. Marken är genomflätad av trädrötter och jordlagret är ganska tunt bitvis då berget ligger ytligt här och var. Några riktigt stora Askar nere vid vägen lyckas inte skugga lunden när eftermiddagssolen steker som mest. Alltså mestadels en ganska torr lund, kanske inte optimalt för woodland-växter. Med spett och spade hittade jag fickor där det gick att sätta buskar och sakta hittade fler växter en plats.

Om man köper Rhododendron under våren så är buskarna oftast fulla med knoppar, så första året -21 blommade det vackert på några ställen.

Eftersom markförhållandena är så skiftande har det varit svårt att göra en övergripande plan men i år (2024) ska lite större ytor beredas och anpassas för lökväxter och perenner, kanske några fler buskar och träd. Fortsättning lär följa!