Giardino dei Semplici

-Den enkla trädgården- syftar på -semplici som härstammar ur latinets medi medicamentum eller medicine simplex, alltså medicinalväxter. Trädgården grundades redan 1545 av Cosimo de’ Medici, “Cosimo den store” hertig av Florens och skapare av storhertigdömet Toscana. Intresset för örter och läkeväxter utvecklades under renässansen och intensifierades under 1500-talet och Cosimo ville ha en akademisk trädgård där studenterna på läkarutbildningen kunde integrera teoretisk vetenskap med studier av den naturliga världen. Örtagården i Florens är den tredje äldsta i Europa efter de botaniska trädgårdarna i Pisa och Padova.

Ett par hundra år senare i mitten av 1700-talet ändrades inriktningen på trädgården och man ville experimentera mer med växter och träd från främmande länder. Först i mitten av 1800-talet öppnades Giardino dei Semplici för allmänheten samtidigt som man invigde växthusen och stora orangerier/drivhus för mer ömtåliga växter eller med specifika krav.

I bakgrunden på bilden ses en flygel av huvudbyggnaden med hög luftfuktighet innanför väggarna, fru i förgrunden.

Den andra flygeln innehåller mängder av olika kärlväxter och palmer.

Dioon spinulosum tillhör divisionen Kottepalmer, från Mexico.

Runtom i trädgården finns en del äldre träd bl.a. denna Korkek Quercus suber, som planterades 1805.

Det äldsta trädet är en Idegran, Taxus baccata, som planterades 1720 och är nu 300 år senare 18m hög täckandes en yta av 180kvm med sina spretiga grenar.

Den botaniska trädgården är numera som en vacker park med en mängd vackra träd och buskar. Vi tillbringade en dag där i april 2017. En bra plats för kontemplation.

Faxon’s Trädyucca Yucca faxoniana blommar högt upp i skyn.

”Jag längtar till Italien…”

Slutligen på väg ut fick vi syn på denna udda växt som visade sig vara en köttätare av rang. Sarracenia rubra, en i gänget av Flugtrumpeter som i det här tidiga skedet bar oskyldigt väldoftande blommor. Underifrån utvecklades de klibbiga trumpeterna.